PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY

1. Sporządzony w dniu ..............................................................................................................................

2. Imię i nazwisko nabywcy .......................................................................................................................

3. Adres reklamującego..............................................................................................................................

4. Nr telefonu ............................................................................................................................................

5. Data nabycia towaru/otrzymania przesyłki ............................................….............................................

6. Rodzaj towaru ......................................................................................................................................

7. Nr paragonu / faktury vat……………………….

8. Dokładny opis wad ...............................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

10.Kiedy i w jakich okolicznościach wada została stwierdzona ...................................................................

..................................................................................................................................................................

11.Czy obuwie było użytkowane po stwierdzeniu wad? .............................................................................

12.Żądanie nabywcy co do sposobu załatwienia reklamacji .......................................................................

13.Opinia pracownika / rzeczoznawcy ......................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................*

PODPIS NABYWCY

*- wypełnia sklep

Reklamacje obuwia rozpatrywane są zgodnie z ustawą z 27 VII 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

DO PRZESYŁKI REKLAMACYJNEJ NALEŻY DOŁĄCZYĆ DOWÓD ZAKUPU

PACZKĘ NALEŻY WYSŁAĆ NA PONIŻSZY ADRES: (Nie odbieramy paczek za pobraniem)

Artbut

ul.Buska 8m19

15-864 Białystok